stránku

Kultúra

Politika kvality

Presnosť vo výrobe produktov, zákazník na prvom mieste.

Filozofia kvality

Pri našej práci uprednostňujeme kvalitu a náklady, ktorých sa zákazníci obávajú.

Vízia

Stať sa veľkým podnikom.

Misia

Špecializovať sa na inovácie a presnosť a stať sa jedným z najlepších v tomto odvetví.

Základné hodnoty

Praktická inovácia.Praktické znamená byť pri zemi a dodržiavať sľuby;inovácia znamená byť odlišný a neustále sa zlepšovať.

Filozofia manažmentu na mieste

Neustále zlepšovanie, vysoká kvalita a efektivita.

Zásady správania sa

Charakter, kompetencie, výkon.

Firemný štýl

Snaha o dokonalosť s pocitom naliehavosti.

Firemný slogan

Špecializácia, inovácia, precíznosť, orientácia na tvorbu hodnoty.

Spodný obrázok na pozadí
  • Chcete diskutovať o tom, čo pre vás môžeme urobiť?

    Preskúmajte, kam vás naše riešenia môžu zaviesť.

  • Kliknite na tlačidlo Odoslať